06-FM2XCH-HF

Her türlü deniz aracında telsiz, radar ve bilgi iletim sistem- lerinin, ölçüm, haberleşme ve kontrol kablosu olarak kullanılır. Bükülü perler yüksek frekanslı sinyallerin sağlıklı iletimini mümkün kılarken, ekranlı olması sayes- inde de çevresel elektromanyetik etkilenme minimuma indirilmiştir. Kuru, ıslak, yağlı ve tüm deniz ortamlarında, gemilerin makine dairesinde, elektromanyetik koruma gereken bölgelerde kullanılabilir.

PDF

* Katalog verileri değişkenlik gösterebilir, güncel bilgiler için iletişime geçebilirsiniz.